€ 695

Ouddorp

Hofdijksweg 8

Overdracht
Aangeboden sinds 16-08-2016
Status Verhuurd
Aanvaarding In overleg
Vraagprijs € 695 per maand

Omschrijving

TE HUUR VOOR SERIEUZE GEGADIGDEN:
Betreft : Ca. 50 m2 winkelruimte in het centrum van Ouddorp.
Ligging enbereikbaarheid : Centrum van Ouddorp aan Zee.
Oppervlakte : Ca. 50 m2.
Opleveringsniveau : Casu quo + afwerking in overleg.
Huurprijs : € 695,00.

Bovengenoemde bedragen zijn per maand exclusief BTW en servicekosten.

Voorschot servicekosten  : In overleg.
Huurbetaling : Per maand vooruit te voldoen.
Huuringangsdatum : In overleg beschikbaar.
Huurtermijn : 5 jaar met aansluitende verlengingsperioden van telkens 5 jaar, overleg mogelijk.
Huurovereenkomst : De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conformhet model dat door de Raad van Onroerende Zaken metbijbehorende Algemene Bepalingen en is vastgesteld in februari 2015.
Huurprijsherziening : Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basisvan de wijziging van het maandindexcijfer volgens deconsumentenprijs index (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2006= 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalenbeneden de laatst geldende huurprijs.
Huurgarantie : Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting vandrie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.
Omzetbelasting : Verhuurder wenst niet te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder niet aan de gestelde criteria voor belaste verhuur voldoet, wordt de huurprijs verhoogd ter compen­satie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opterenvoor BTW-belaste huur.
Voorbehoud : Alle afspraken dienen te worden overlegd aan en goedgekeurd worden door de opdrachtgever.
Algemeen : De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorgsamengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door VanSplunter Bedrijfshuisvesting b.v. geen aansprakelijkheid wordenaanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig rechtworden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat dezeinformatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte magworden beschouwd.
Inlichtingen : Van Splunter Bedrijfshuisvesting B.V.Westplein 73016 BM RotterdamTelefoon         : 010 – 436 7666Fax                  : 010 – 436 6615Email              : info@vansplunter-bhv.nlInternet           : www.vansplunter-bhv.nlCollegiaal met:Hameeteman makelaardijWeststraat 31

3253 AR Ouddorp

Telefoon           : 0187-684407

Email              : info@hameetemanmakelaardij.nl

Internet           : www.hameetemanmakelaardij.nl

 

Kenmerken Overig
Type objectBedrijfsaanbod
WoningtypeBedrijfspand

Locatie van object Bekijk in google maps

Reageer op dit object Stuur een mail vanuit uw emailprogramma